Framkvæmdir við Norðurbakka

Fyllingarefni sett í Selinn við Óseyrarbryggju.
Fyllingarefni sett í Selinn við Óseyrarbryggju.

Byrjað er að setja undirefni við gamla stálþilið við Norðurbakka, en í samræmi við nýsamþykkt skipulag fyrir Norðurbakkasvæðið, verður sett grjótvörn framan við bakkann og síðan gengið yfirborði með göngustígum, lýsingu og gróðri síðar í sumar.

Eldra stálþilið við Norðurbakka að austanverðu er orðið ríflega 60 ára gamalt og farið að láta nokkuð á sjá.  Með grjótfyllingu framan við þilið verður svæðið í samræmi við strandlengjuna fyrir botni fjarðarins en samkvæmt skipulagi er opið fyrir uppsetningu á flotbryggjum út frá bakkanum. Einnig verða byggðir trépallar fram í grjótgarðinn og vestasti hluti stálþilsins mun halda sér, þar sem útbúin verður aðstaða fyrir þá sem vilja dorga í gömlu norðurhöfninni.

Hafnarfjarðarhöfn sér um framkvæmdir við fyllinguna og í framhaldi verður farið í endurbætur á Norðurgarðinum, með grjótvörn að utanverðu og enduruppbyggingu og hækkun garðsins sem mun nýtast sem útivistarsvæði.

Það er verktakafyrirtækið Hagtak sem sér um fyllingar og grjótvörn og verður mest allt efni flutti á pramma sjóleiðina frá Óseyrarbryggju að Norðurbakka til að tryggja sem minnst rask á íbúðasvæðinu við bakkann.  Stefnt er að því að framkvæmdum verði lokið í enda maí og vinna á yfirborði hefjist í júní.